Jazyk:

Leasing

Zriadenie lekárne od základného kameňa, až po naplnenie regálov liekmi nie je lacná záležitosť.

Ponúkame Vám financovanie formou výhodného leasingu.

 

cambridge.jpg

 

Táto forma financovania je v poslednom čase stále viac využívaná. Je to ekonomicky výhodnejšie a poplatky za vypracovanie leasingových zmlúv, resp. koeficienty navýšenia sú nízke, v niektorých prípadoch nulové.

 

Nemusíte nikam chodiť. Zmluva sa podpisuje u Vás v kancelárii. Stačí predložiť nami špecifikované doklady (neoverené kópie) a všetko ostatné vybavíme za Vás. 

 

 

Leasingové splátky si klient môže zvoliť sám. Ponúkame mesačné alebo kvartálne splátky. Trvanie leasingu je 36 alebo 48 mesiacov.


 

 

 

Písomnosti potrebné k vypracovaniu leasingovej zmluvy

 

Fyzická alebo právnická osoba začínajúca podnikať:

 

1. vyplnenú a podpísanú žiadosť o leasing

2. Fotokópie: nájomnej zmluvy na priestory, diplomu, rodného listu, občianskeho preukazu, výpisu z banky zo súkromného účtu za posledné 3 mesiace, alebo potvrdenia o príjme od bývalého zamestnávateľa, alebo vyplatných pások z 3 po sebe idúcich mesiacov.

3. Zvoliť si výšku 1. zvýšenej splátky: 40%, 45%, 50%, 55%, alebo 60% z nadobúdajúcej ceny.

 

Fyzická alebo právnická osoba už podnikajúca:

 

1. vyplnenú a podpísanú žiadosť o leasing

2. Fotokópie: licencia, posledné daňové priznanie, potvrdenie o podaní daňového priznania viditeľne opečiatkované daňovým úradom, živnostenský list (potvrdenie o pridelení IČO), občiansky preukaz, pri jednoduchom účtovníctve výkaz o majetku a záväzkoch, pri podvojnom účtovníctve súvahovky a výsledovky, neplatca DPH osvedčenie o registrácii a pridelení DIČ, platca DPH osvedčenie o registrácii a pridelení IČ DPH.

3. Zvoliť si výšku 1. zvýšenej splátky: 15%, 20%, 25%, 30%, 35%, 40%, 45%, 50%, 55%, alebo 60% z nadobúdajúcej ceny.


obr.-42

Novinky

Háčik dvojitý na cenovku

Dvojitý drôtený háčik na cenovku Určený do...

Jednoduché delenie políc

Jednoduché delenie políc Slúži ako organizér políc alebo...

Cenovková lišta transparentná, šikmá H

Cenovková lišta transparentná, šikmá H Cenovková lišta...
Všetky novinky